Skip To The Main Content

Ændringer ​i Waoo TV-pakker og priser ​fra januar 2018

Prisregulering, navneskift og kanalændringer

Prisen på din Waoo TV-pakke ændres pr. 1. januar 2018. Årsagen er TV-branchens generelle prisudvikling, stigende priser på en række TV-kanaler samt øget betaling for ophavsrettigheder til bl.a. KODA/Copydan.

Derudover har vi valgt at ændre i navngivningen af vores TV-pakker, for bedre at afspejle det nye indhold fra Viasat.
Ændringerne i din TV-pakke afhænger af, om du indtil nu har fået vores private TV-pakker eller forenings TV-pakker. Herunder kan du se, hvad der sker med netop din TV-løsning. 

 Se ændringer ​i Waoo TV-pakkerne til private

Har du en TV-pakke til private, skulle du gerne have modtaget folder med denne forside:
Privat forside
 Se ændringer i forenings TV-pakkerne

Har du foreningsTV, så skulle du gerne have modtaget en folder med denne forside:
Forening Forside
 Se ændringer i AURA Fritids TV-pakkerne

Har du TV i dit Fritidshus, så skulle du gerne have modtaget en folder med denne forside:
Forside Fritid